A.Madeyski - Podstawy inżynierii uzdrowiskowej

Książki uzdrowiskowe |Wyniki wyszukiwania

Cena:17.00
Dostępny
  • Okładka
    Okładka
Andrzej Madeyski 
Podstawy inżynierii uzdrowiskowej
Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 1979


Bardzo obszerne opracowanie autorstwa profesora Andrzeja Madeyskiego - jednego z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie balneologii i balneotechniki.


Książka zawiera wiele tablic, rysunków, zdjęć oraz bibliografię.
Oprawa twarda
Stan:nowa
Ilość stron:468

 

 
 
Koszt dostawy:
  • Poczta Polska - polecony, priorytet: 12 zł
  • Poczta Polska - polecony, ekonomiczny: 10 zł

 

Spis treści
Wprowadzenie
1.     Funkcjonalność i projektowanie uzdrowisk
1.1.   Podstawowe pojęcia o uzdrowiskach
1.2.  Technologia leczenia uzdrowiskowego  
1.3.  Elementy składowe uzdrowiska
1.4.  Wymagania funkcjonalne dla uzdrowisk
1.5.  Projektowanie uzdrowisk
1.6.  Wskaźniki techniczne dla uzdrowisk
1.7.  Prognozowanie rozwoju uzdrowisk
2.     Uzdrowiskowe surowce lecznicze
2.1.  Podział i definicje
2.2.  Wody lecznicze
2.3.  Gazy lecznicze
2.4.  Peloidy
2.5.  Woda morska 
2.6.  Woda zwykła
2.7.  Produkty zdrojowe
3.     Podstawy teoretyczne  projektowania  instalacji  do  eksploatowania wód mineralnych
3.1.  Mechanizm występowania płytkich źródeł zgazowanych
3.2.  Zasady budowy płytkich ujęć wód mineralnych
3.3.  Zachowanie się składników gazowych w wodach leczniczych
3.4.  Układy instalacji zależnie od typu fizyczno-chemicznego wody   
4.     Urządzenia i instalacje do eksploatacji wód mineralnych  i gazów  leczniczych     
4.1.    Zasady eksploatacji złóż mineralnych
4.2.    Ujęcia źródeł wód mineralnych
4.2.1.  Ujmowanie źródeł płytkich
4.2.2.  Przykłady ujęć płytkich
4.3.    Układy instalacji
4.4.    Instalacje bezciśnieniowe gazoszczelne
4.5.    Instalacje ciśnieniowe gazoszczelne
4.6.    Pompownie wód mineralnych
4.7.    Rurociągi do wód mineralnych
4.8.    Zbiorniki wód mineralnych
4.9.    Instalacje do ogrzewania wód mineralnych
4.10.  Instalacje do ochładzania wód mineralnych
4.11.  Instalacje do uzdatniania wód mineralnych
5.     Urządzenia i instalacje do eksploatacji peloidów  
5.1.  Wprowadzenie
5.2.  Eksploatacja złóż borowin
5.3.  Przyrządzanie borowin
5.4.  Transport borowiny zabiegowej i pozabiegowej
5.5.  Oddziały przyrządzania borowin zabiegowych
5.6.  Oddziały przyrządzania peloidów nieorganicznych
5.7.  Gospodarka borowinami pozabiegowymi                    
5.8.  Odwadnianie borowin pozabiegowych                    
6.     Budownictwo w uzdrowiskach                      
6.1.  Wprowadzenie                                              
6.2.  Podstawy projektowania obiektów uzdrowiskowych          
6.3.  Higiena obiektów uzdrowiskowych                       
7.     Pijalnie wód leczniczych                                 
8.    Zakłady przyrodolecznicze                  
8.1.  Podział i wiadomości ogólne                        
8.2.  Zasady budowy zakładów przyrodoleczniczych        
8.3.  Podstawowe pomieszczenia zakładów                    
8.4.  Układy funkcjonalne zakładów                                             
8.5.  Rozwiązania oddziałów zabiegowych                         
8.5.1.     Wprowadzenie                                       
8.5.2.     Oddziały kąpieli wannowych   
8.5.3.     Oddziały kąpieli gazowych CO2                                  
8.5.4.     Oddziały wodolecznictwa   
8.5.5.     Oddziały wziewań                                 
8.5.6.     Oddziały płukań            
8.5.7.     Oddziały zabiegów peloidowych                                  
8.5.8.     Baseny lecznicze                                  
8.5.9.     Oddziały ciepłolecznictwa                                  
8.5.10.   Sale gimnastyki leczniczej      
8.5.11.   Oddziały klimatoterapii                                                       
8.5.12.   Oddziały światło- i eiektroiecznictwa               
8.6.  Zakłady przyrodolecznicze przysanatoryjne   
8.7.  Higiena w zakładach przyrodoleczniczych                                   
8.8.  Przykłady rozwiązań zakładów przyrodoleczniczych             
8.9.  Wskaźniki do projektowania zakładów przyrodoleczniczych      
9.     Zakłady lecznictwa podziemnego                                     
9.1.  Wprowadzenie                                                      
9.2.  Sztolnie lecznicze chłodne 
9.3.  Sztolnie lecznicze gorące
9.4.  Sztolnie lecznicze o temperaturze pośredniej 
10.    Zakłady basenowe i kąpieliska   
10.1.  Definicje
10.2.   Kąpieliska
10.3.  Baseny otwarte, kryte i uniwersalne
10.3.1.   Rodzaje i wymiary basenów
10.3.2.   Układy funkcjonalne basenów  
10.4.  Baseny lecznicze
10.4.1,   Stosowanie wód mineralnych w basenach
10.4.2.   Układy funkcjonalne basenów leczniczych
10.5.  Gospodarka wodą w zakładach basenowych
10.5.1.   Wymagania jakościowe dla wód basenowych     
10.5.2.   Zasady wymiany i obiegu wody w basenach
10.5.3.   Technologia uzdatniania wód basenowych
10.5.4.   Dezynfekowanie wody
10.6.  Wyposażenie specjalne zakładów basenowych
10.7.  Higiena a eksploatacja zakładów basenowych
10.8.  Przykłady budownictwa kąpieliskowego i basenowego
11.     Zakłady tafassoterapii
11.1.  Wprowadzenie
11.2.  Zasady eksploatacji wody morskiej
11.3.  Rozwiązania funkcjonalne zakładów talassoterapii 
12.    Urządzenia rekreacyjno-iecznicze i odnowy biologiczne]   
12.1.  Podział
12.2.  Park uzdrowiskowy
12.3.  Park rehabilitacyjny
12.4.  Ośrodek odnowy biologicznej
12.5.  Elementy funkcjonalne
13.    Sanatoria uzdrowiskowe
13.1.  Wiadomości ogólne i podział
13.2.  Układy funkcjonalne
13.3.  Wyposażenie sanitarno-techniczne obiektów sanatoryjnych
13.4.  Przykłady budownictwa sanatoryjnego
13.5.  Wskaźniki do projektowania sanatoriów
14.     Przychodnie zdrojowe, zakłady diagnostyki i ośrodki badawcze   
14.1.  Wprowadzenie
14.2.  Przychodnie zdrojowe"
14.3.  Gabinety intensywnej opieki
14.4.  Telemetria medyczna
14.5.  Zastosowanie ETO w diagnostyce medycznej
14.6.  Ośrodki badawcze
15.     Urządzenia zabiegowe
15.1.  Wprowadzenie i podział
15.2.  Urządzenia do kąpieli wannowych
15.3.  Urządzenia do kąpieli natryskowych       
15.4.  Urządzenia do kąpieii gazowych
15.5.  Urządzenia do wodolecznictwa (hydroterapii)
15.6.  Aparaty inhalacyjne
15.6.1.   Wprowadzenie
15.6.2.   Podstawy teoretyczne
15.6.3.   Zasady technologiczno-konstrukcyjne wytwarzania aerozoli
15.6.4.   Klasyfikacja aparatury inhalacyjnej
15.6.5.   Aparaty stacjonarne do inhalacji indywidualnych
15.6.6.   Aparaty przenośne do inhalacji indywidualnych
15.6.7.   Aparaty do inhalacji przestrzennych
15.6.8.   Aparaty do wziewań elektroaerozoli   
15.6.9.   Aparaty do wziewań naturalnych gazów leczniczych
15.6.10. Aparaty i urządzenia do wziewań na otwartej przestrzeni
15.7.  Aparaty i urządzenia do płukań
15.8.  Urządzenia do zabiegów peloidowych
15.9.  Aparaty i urządzenia do zabiegów ciepłoleczniczych
15.9.1.   Sauny
15.9.2.   Łaźnie 
15.9.3.   Natryski parowe
15.9.4.   Zabiegi ciepłolecznicze systemu Bertholleta
15.9.5.   Zabiegi parafinowe
15.10.  Aparaty i urządzenia do gimnastyki leczniczej (kinezyterapii)
15.11.  Urządzenia do masaży leczniczych
15.12.  Aparaty i urządzenia światło- i elektrolecznicze
15.13.  Inne urządzenia do zabiegów
15.14.  Pomocnicze urządzenia zabiegowe 
15.15.  Higiena eksploatacji urządzeń i aparatów zabiegowych
16.     Dobór materiałów w balneotechnice
16.1.  Charakterystyka środowisk korozyjnych
16.2.  Tworzywa metalowe
16.3.  Tworzywa ceramiczne
16.4.  Szkło techniczne
16.5.  Tworzywa sztuczne
17.     Specjalne instalacje uzdrowiskowe
17.1.  Instalacje powietrza sprężonego
17.2.  Instalacje do nasycania wody dwutlenkiem węgla
17.3.  Instalacje tlenowe
17.4.  Centralne instalacje dezynfekcyjne
17.5.  Centralne instalacje rozprowadzania mydła
18.     Gospodarka ciepłownicza w uzdrowiskach
18.1.  Wykorzystanie ciepła odpadowego
18.2.  Energetyczne wykorzystanie wód termalnych
19.     Gospodarka wodna i kanalizacyjna w uzdrowiskach
19.1.  Zaopatrywanie uzdrowisk w wodę do picia i potrzeb gospodarczych  
19.2.  Odprowadzenie wód pozabiegowych do odbiorników
19.3.  Odprowadzanie wód pozabiegowych we wgłębne formacje geologiczne
19.4.  Sieci kanalizacyjne w rejonie ujęć wód mineralnych
20.     Instalacje wentylacyjne
21.     Inżynieryjna ochrona środowiska w uzdrowiskach
22.     Nadzór balneotechniczny w zdrojowiskach
22.1.  Nadzór nad eksploatacją wód mineralnych i gazów leczniczych
22.2.  Nadzór nad eksploatacją peloidów
22.3.  Nadzór nad jakością zabiegów w zakładach przyrodoleczniczych
22.4.  Główne metody badania parametrów zabiegów
23.     Niektóre zagadnienia bezpieczeństwa pracy w uzdrowiskach
23.1.  Ochrona przed działaniem dwutlenku węgla
23.2.  Prace przy użyciu butli z gazami pod ciśnieniem
23.3.  Ochrona przed działaniem siarkowodoru
23.4.  Instalacje do wód z zawartością metanu
23.5.  Instalacje do wód jodkowych
23.6.  Pomieszczenia do chlorowania wody
23.7.  Instalacje do wód radoczynnych
24.     Piśmiennictwo podstawowe
25.    Wykaz norm
26.    Wykaz firm, z których katalogów zaczerpnięto ilustracje do niniejszej książki.